admin

Dlaczego ludzie boją się upadłości konsumenckiej?

Dlaczego ludzie boją się upadłości konsumenckiej? Jako specjaliści w dziedzinie upadłości spotykamy się z wątpliwościami/obawami przed wszczęciem tej procedury przez osoby, które mogą z niej skorzystać z rewelacyjnym skutkiem. Nierzadko kontaktują się z nami osoby, które mają 30-50 lat, małżonka i 1 lub 2 dzieci oraz długi znacznie przewyższające ich dochody z umowy o pracę. …

Dlaczego ludzie boją się upadłości konsumenckiej? Czytaj więcej

Czym jest restrukturyzacja?

Czym jest restrukturyzacja? W pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że restrukturyzacja jest postępowaniem zasadniczo odmiennym od upadłości, bo zmierzającym do wprowadzenia takich zmian w strukturze restrukturyzowanego podmiotu, które pozwolą na jego dalsze funkcjonowanie. Restrukturyzacja jest więc postępowaniem, które ma uchronić przed upadłością. Restrukturyzacja przeprowadzona na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne, stanowi zbiór czynności zmierzających do zmniejszenia długów i/lub rozciągnięcia w czasie …

Czym jest restrukturyzacja? Czytaj więcej

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Kim jest doradca restrukturyzacyjny? Doradca restrukturyzacyjny to nazwa zawodu regulowanego ustawowo. Uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego wymaga spełnienia szeregu warunków, w tym złożenia – z wynikiem pozytywnym – egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego jest warunkiem możliwości pełnienia w postępowaniach sądowych różnych funkcji. W prawie upadłościowym jest to funkcja syndyka lub tymczasowego nadzorcy sądowego …

Kim jest doradca restrukturyzacyjny? Czytaj więcej

Upadłość konsumencka w Jeleniej Górze – na czym polega

Upadłość konsumencka w Jeleniej Górze – na czym polega? Upadłość konsumencka w Jeleniej Górze to procedura prawna, która umożliwia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (czyli konsumentom) uzyskanie zwolnienia z długów, jeśli nie są one w stanie ich opłacać. Upadłość konsumencka w Jeleniej Górze może być ogłoszona przez jeleniogórski sąd, jeśli spełnione są określone warunki, takie …

Upadłość konsumencka w Jeleniej Górze – na czym polega Czytaj więcej

Czy w przyszłości mogę ogłosić upadłość ponownie?

Czy w przyszłości mogę ogłosić upadłość ponownie? Tak. W obecnie obowiązujących uregulowaniach dotyczących postępowania upadłościowego konsumentów fakt wcześniejszego przejścia procedury upadłościowej nie ogranicza możliwości ponownego złożenia wniosku upadłościowego.Niezwykle istotne jest to, że jeżeli poprzednie postępowanie upadłościowe, w którym umorzono upadłemu zobowiązania, toczyło się w okresie 10 lat przed złożeniem kolejnego wniosku o ogłoszenie upadłości, Sąd …

Czy w przyszłości mogę ogłosić upadłość ponownie? Czytaj więcej

× Skontaktuj się przez What'sApp