Czy opłaca się wnioskować o upadłość konsumencką?

Głównym celem procedury upadłościowej jest umorzenie zobowiązań wnioskodawcy. Oznacza to, że po jej przeprowadzeniu w całości, wnioskodawca nie ma obowiązku dokonywania dalszych spłat na rzecz swoich dotychczasowych wierzycieli.

credit squeeze, taxation, purse-522549.jpg

Ważne jest to, że na umorzenie zobowiązań nie ma wpływu kwota jaką na zaspokojenie wierzycieli została wpłacona w toku postępowania. Umorzeniem zobowiązań zakończy się zarówno postępowanie, w którym wierzyciele zostaną zaspokojeni w 70% jak i w 10%, pod warunkiem, że w całości zrealizowany zostanie harmonogram spłat.

Jak można zauważyć, przeprowadzenie postępowania upadłościowego może być bardzo opłacalne skoro zobowiązania mogą być umorzone pomimo ich niespłacenia. Co więcej może się tak zdarzyć, że żaden z wierzycieli nie zgłosi swojej wierzytelności do postępowania upadłościowego (wbrew pozorom nie jest to sytuacja rzadka).

W takiej sytuacji, pomimo obiektywnego istnienia długów, Sąd umorzy zobowiązania osoby objętej postępowaniem nie zobowiązując jej do dokonywania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli.

Przy ocenianiu opłacalności procedury upadłościowej nie można pominąć również tego, że jeżeli w postępowaniu upadłościowym dochodzi do sprzedaży nieruchomości mieszkaniowej, wydziela się upadłemu kwotę na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych za okres nawet do 24 miesięcy. Dodatkowo w ramach postępowania upadłościowego istnieją regulacje ułatwiające zwiększenie kwot z wynagrodzenia pozostających do dyspozycji wnioskodawcy.

Zadzwoń
79 75 42 411
Napisz e-mail info@zmniejszamydlugi.pl

    × Skontaktuj się przez What'sApp