Czy upadłość konsumencka obejmuje długi alimentacyjne?

Zagadnienie zadłużenia alimentacyjnego w upadłości konsumenckiej powinno być rozpatrywane na dwóch płaszczyznach.
Pierwsza z nich to alimenty powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Uprawniony do ich otrzymania powinien zgłosić je syndykowi (do masy upadłości), załączając dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku (np. wyrok lub ugodę) wraz z potwierdzeniem wysokości zaległości (np. wyciąg z banku wskazujący, że ostatnie alimenty zostały przekazane 3 miesiące wcześniej). Ta kategoria zobowiązań w planie spłaty jest ujmowana w kategorii I co oznacza, że alimenty są uprzywilejowane w kolejności zaspokajania względem innych wierzytelności.
Powyższa, standardowa, dostępna w wielu internetowych poradnikach odpowiedź, może być dodatkowo rozbudowana o istotną informację, że zobowiązania alimentacyjne nie podlegają umorzeniu, nawet jeżeli plan spłaty został w całości i prawidłowo zrealizowany.

Z doświadczenia jednak wiemy, że o ile powyższe jest istotne, to dopiero wiadomość o sposobie zaspokojenia alimentów w trakcie trwania postępowania jest szczególnie cenna.

To dlatego, że w trakcie trwania postępowania upadłościowego (a więc po ogłoszeniu upadłości, a przed ustaleniem planu spłaty) to syndyk reguluje alimenty na rzecz uprawnionych (nie więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę) i robi to w pierwszej kolejności, o ile oczywiście pozwalają na to środki masy upadłości.
W konsekwencji Ty, ani twoja rodzina nie musicie się obawiać, że ogłoszenie upadłości będzie miało negatywny wpływ na tok płatności alimentów albo ich wysokość.
Jedynie w przypadku świadczeń wypłacanych przez ZUS, z uwagi na brak precyzji ustawodawcy, kwota alimentów może ulegać zmianie z uwagi na wysokość realizowanego przez zakład zajęcia.

Należy również dodać, że w trakcie trwania postępowania, syndyk posiada legitymację, do wystąpienia o zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego.

Oczywiście poruszone tu zagadnienie posiada wiele dodatkowych aspektów, które doświadczony doradca dopasuje do twojej sytuacji.

Zadzwoń
79 75 42 411
Napisz e-mail info@zmniejszamydlugi.pl

    Leave a Comment

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    × Skontaktuj się przez What'sApp