Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to nazwa zawodu regulowanego ustawowo. Uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego wymaga spełnienia szeregu warunków, w tym złożenia – z wynikiem pozytywnym – egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego jest warunkiem możliwości pełnienia w postępowaniach sądowych różnych funkcji. W prawie upadłościowym jest to funkcja syndyka lub tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zarządcy. W postępowaniu restrukturyzacyjnym to funkcje nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy, w zależności od rodzaju toczącego się postępowania.

Zwyczajowo, ze względu na zbieżność pomiędzy procedurą upadłościową a likwidacją spółek prawa handlowego uregulowaną w ustawie Kodeks spółek handlowych, doradcy restrukturyzacyjni są powoływani przez wspólników do prowadzenia czynności likwidacyjnych w tym postępowaniu.

Zastanawiasz się czy Twoja firma potrzebuje restrukturyzacji?

Zgłoś się do nas poprzez formularz kontaktowy, zadzwoń 79 75 42 411 lub napisz e-maila info@zmniejszamydlugi.pl i umów się na bezpłatne spotkanie, na którym zasięgniesz porady i dowiesz się więcej.

    × Skontaktuj się przez What'sApp