Na co wpływa upadłość konsumencka?

Przede wszystkim upadłość konsumencka wpływa na sytuację majątkową upadłego. Podkreślenia wymaga, że wszczęcie procedury upadłości konsumenckiej nie ogranicza możliwości decydowania o bieżących sprawach życiowych osoby objętej tą procedurą. Najogólniej rzecz ujmując ogłoszenie upadłości powoduje wstrzymanie egzekucji oraz wymagalności wszelkich dotychczasowych zobowiązań.

Równolegle w toku postępowania przeprowadza się likwidację (zbycie) majątku upadłego. Jednakże nie dotyczy to rzeczy osobistych oraz niezbędnych sprzętów gospodarstwa domowego (takich jak: lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza, łóżka). Z praktyki wynika, że nie zajmuje się również innych mebli oraz sprzętów gospodarstwa domowego, których wartość lub rodzaj nie są ponadprzeciętne.

W trakcie postępowania upadłościowego zostają zablokowane rachunki bankowe (syndyk może je odblokować), a osoba objęta postępowaniem nie może zaciągać nowych długów. Trzeba dodać, że do dowolnej dyspozycji wnioskodawcy pozostaje wszystko (w tym wynagrodzenie) co nie jest objęte zajęciem.

Zadzwoń
79 75 42 411
Napisz e-mail info@zmniejszamydlugi.pl

Zgłoś się wypełniając formularz kontaktowy

    × Skontaktuj się przez What'sApp