Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania zmierzający do usunięcia długów, których spłata przerasta możliwości wnioskodawcy. Modelowo przeprowadzone postępowanie prowadzi do oddłużenia wnioskodawcy bez konieczności całościowej spłaty ciążących na nim zobowiązań. Wszczęcie procedury nie oznacza 'ubezwłasnowolnienia’ wnioskodawcy, który pozostaje samodzielny i niezależny w decyzjach o bieżącym funkcjonowaniu.

mortgage, crashed, eviction-7287442.jpg

Znajomość przepisów, właściwe zaangażowanie i umiejętne wykorzystywanie uprawnień przysługujących wnioskodawcy, w toku tego procesu, pozwala nie tylko na jego oddłużenie, ale przede wszystkim na odzyskanie panowania nad własną codziennością.

Wnioskodawcy obciążeni egzekucjami komorniczymi, podnosząc prawidłowe argumenty, mogą odczuć daleko idącą ulgę wynikającą z ochrony przed nadmierną wysokością zajęcia wynagrodzenia w toczącym się postępowaniu i zapewnić sobie środki na niezbędne wydatki dla siebie oraz najbliższych.

Jeżeli natomiast w toku postępowania syndyk dokona sprzedaży nieruchomości, wnioskodawcy może zostać przyznany czynsz na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych na okres aż 24 miesięcy.

W ramach toczonego postępowania wnioskodawca, bez obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów, może podnosić zarzuty przeciwko wierzycielom i ich roszczeniom, prowadząc do ich nieuwzględnienia (coś jak w procesie frankowym).

Ostatnim etapem procedury, przed oddłużeniem, jest ustalenie wysokości miesięcznej spłaty dostosowanej do możliwości zarobkowych wnioskodawcy, której realizacja prowadzi do umorzenia zobowiązań, niezależnie od ich wysokości. Umiejętne przejście procedury oddłużeniowej pozwala na zerwanie z długami i nowy start ze środkami na zapewnienie pomyślnej przyszłości.

Zadzwoń
79 75 42 411
Napisz e-mail info@zmniejszamydlugi.pl

Zgłoś się wypełniając formularz kontaktowy

    × Skontaktuj się przez What'sApp